Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu - 26.09.2017r.

„Prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego”, w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II’.

Zamówienie: dostawa zestawu komputerowego

FE Infrastruktura i SrodowiskoUE EFRR

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Dokumenty do pobrania:

1 - Zapytanie ofertowe - dostawa zestawu komputerowego 26.09.2017
2 - Formularz oferty 26.09.2017
3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Wynik postępowania

JoomSpirit