XII TORUŃSKIE MEDIEVALIA - 7.09.2019

7 września 2019 r.
godz. 11.00 - 21.00


Medievalia –  to widowisko, przedstawione w konwencji plenerowej, które zaprezentuje szerszej publiczności kulturę czasów średniowiecza. Impreza ma również na celu przypomnie uczestnikom doniosłej roli miasta w średniowieczu. Toruń jako miasto krzyżackie graniczące z Królestwem Polskim stanowił nie tylko ważny punkt strategiczny w państwie zakonnym ale też był miejscem rozwoju mieszczańskiej opozycji przeciw Zakonowi.
Medievalia będą trwały 7 września 2019 r. o godz. 11.00 do godz. 21.00.
Wstępem do głównych wydarzeń będą gry i zabawy plebejskie przeznaczone dla turystów, które rozpoczną się o godz. 11.00 i potrwają do godz.13.00. Opiekunowie poszczególnych konkurencji w strojach z epoki będą tłumaczyć przybyłym zasady średniowiecznych gier. Zaplanowano dla uczestników m. in.: rzut podkową, strzelanie z łuku, rzut oszczepem, rzut nożem średniowiecznym. Oprócz tego zaprezentowane zostaną stroje średniowieczne, które będzie można przymierzyć. Uczestnikom będzie towarzyszyć przez cały czas trwania Medievaliów muzyka średniowieczna.
W godz. 14.00 - 15.00  zaplanowano turniej łuczniczy z udziałem około 20 rycerzy z różnych stron Polski. Turniej odbędzie się poza zamkiem w fosie gdzie rozstawione zostaną specjalne somiane tarcze i do nich strzelać będą rycerze.
W godz. 16.00 do 19.00 w fosie zamkowej rozegrany zostanie turniej konny gdzie najlepsi rycerze z regionu odtworzą średniowieczny turniej na kopie. Ponadto będzie można podziwiać sprawność rycerską w różnego rodzaju dawnych konkurencjach takich jak celowanie kopią do tarczy nadziewanie pierścieni czy pokazy walki mieczem w galopie.
Od godz. 16.00 do 19.00 będzie trwał również turniej pieszy. Ogłoszony zostanie konkurs na błędnego rycerza.  
O godz. 20.00 na ruinach zamku przy świetle pochodni, zniczy i kaganków zaprezentowany zostanie spektakl historyczny pt. "Zdrada braci zakonnych" Spektakl odegrany zostanie przez profesjonalną grupę teatralną.
Oprawę całego widowiska zapewni konferansjer.  
DODATKOWO O GODZ.. 21.30 ZAPRASZAMY NA NOCNE OPROWADZANIE PO RUINACH ZAMKU - grupa do 50 osób.

PLAN XII TORUŃSKICH MEDIEVALIÓW

godz. 11.00 - 13.00 GRY I ZABAWY PLEBEJSKIE
godz. 14.00 - 15.00 TURNIEJ ŁUCZNICZY
godz. 16.00 - 19.00 TURNIEJ KONNY  I  PIESZY. KONKURS NA BŁĘDNEGO RYCERZA
godz. 20.00 - SPEKTAKL HISTORYCZNY "ZDRADA BRACI ZAKONNYCH"
godz. 21.30 -  NOCNE OPROWADZANIE PO RUINACH ZAMKU

Accessibility

JoomSpirit