Spektakl Teatru Historycznego - 18.05.2019r.

Teatr Historyczny "Powrót Wielkiego Mistrza"
18.05.2019r., godz. 21:00

„Powrót Wielkiego Mistrza” to teatr historyczny, który przypomni historię, burzliwego życia wielkiego mistrza Henryka von Plauen na tle wydarzeń związanych z konfliktem polsko - krzyżackim w początkach XV wieku.
Spektakl przeniesie widza w początek wielkiej wojny (1409-11) i rozpocznie się przełomowym wydarzeniem dla dalszego życia i kariery politycznej Henryka von Plauen - uwolnieniem go z niewoli polskiej.
Przedstawienie wprowadzi uczestników również w ciężkie czasy oblężenia stolicy państwa krzyżackiego przez oddziały Jagiełly.
Za zasługi podczas obrony zamku malborskiego kapituła zakonna obrała Heinricha von Plauena wielkim mistrzem w 1410, pomijając innych hierarchów zakonnych. Mimo niekwestionowanych zasług wielki mistrz nie cieszył się poważaniem wśród braci zakonnych. Von Plauen był człowiekiem porywczym i okrutnym, zwolennikiem rządów twardej ręki. W 1413 za sprawą wielkiego marszałka i komtura Królewca Michaela Kuchmeistera.  Uwięziono go razem z bratem, również Heinrichem, byłym komturem gdańskim. Plauen odzyskał wolność dopiero w 1422, po śmierci Küchmeistra, zmarł w 1429.
Wydarzenie stworzone na kanwie źródeł historycznych.
Spektakl odegrany zostanie przez profesjonalną grupę teatralną znaną w Polsce jak na całym świecie w malowniczej scenerii ruin zamku krzyżackiego,
Uczestnicy tej inscenizacji zostaną wprowadzeni w nastrój średniowiecznej epoki za pomocą niezwykłej aranżacji bazującej na świetle pochodni, kaganków, świec. Nie zabraknie walk rycerskich oraz efektów specjalnych.

Scenariusz - Piotr Pietrucki

Ruiny zamku krzyżackiego, wstęp 10 zł

18 V 2019www

JoomSpirit