Komturiada - turniej rodzinny!

I Potyczki Rodzinne 25.08.2018 godz.18:00 ruiny zamku krzyżackiego
/wstęp bezpłatny/

CKZK zaprasza serdecznie rodziny na nowa atrakcję zamkową Komturiadę czyli turniej wiedzy i sprawności historycznej rodzin!

Turniej będzie prowadzony cyklicznie – 1x w miesiącu spotkanie na ruinach zamku.

Zmagania turniejowe rodzin będą polegały na udziale w quizie z wiedzy historycznej o zamku krzyżackim oraz turnieju sprawnościowym sportów średniowiecznych / strzelania z łuku, gry w kości i średniowiecznym torze sprawnościowym/.

Przyjmujemy zgłoszenia rodzin – 4 osobowe / rodzice + 2 dzieci/

Potyczki będą odbywały się 1 x w miesiącu – od sierpnia do października /3 x/ - każdy udział rodziny będzie punktowany. Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięską rodzinę.

Zwycięzcy otrzymają nagrodę ufundowaną przez CKZK!

/Skład Rodzin nie może ulec zmianie/

Zapisy pod nr. tel. 501 803 579

 

Komturiada MIN

JoomSpirit