Inscenizacje zamkowe - V edycja "Bitwa o zamek toruński w 1410 roku"

04 sierpień godz.: 17:00 - Inscenizacje zamkowe - V edycja "Bitwa o zamek toruński w 1410 roku"

Na Rynku Staromiejskim o godzinie 17:00 rozpocznie się, zorganizowane przez Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, widowisko historyczne pt. "Bitwa o zamek toruński w 1410 roku".
Impreza dotyczyć będzie wydarzeń jakie się rozegrały w Toruniu latem i jesienią 1410 roku, po bitwie pod Grunwaldem.

Inscenizacja przedstawi w trzech historycznych obrazach dzieje Torunia w okresie tzw. wielkiej wojny (1409-1411), odsłoni znane i mniej znane fakty dotyczące stosunków polsko-krzyżackich z tamtych lat.

Pierwszą odsłoną, a zarazem wstępem do głównych wydarzeń będzie krótkie przedstawienie przy Ratuszu, na Rynku Staromiejskim.
Dokładnie o godzinie 17:00 wkroczą na Rynek, wraz z grupą aktorów, oddziały polskie i krzyżackie, konne i piesze. W tym momencie widzowie przeniosą się w czasy średniowieczne i staną się świadkami niezwykłych wypadków, które doprowadziły do przejścia krzyżackiego Torunia na stronę Jagiełły.
Przede wszystkim, pierwszy ze spektakli zaprezentuje, przez losy dwóch postaci historycznych - rajcy toruńskiego Johana von Mersche oraz Marszałka Koronnego Zbigniewa z Brzezia, kulisy przekazywania miasta i krzyżackiego zamku w ręce polskie oraz przygotowania do bitwy o Toruń.
Końcową sceną kilkunastominutowego przedstawienia na Rynku będzie wymarsz wojsk polskich i krzyżackich ze Starego Miasta na zamek.

Około godziny 17:30 rozpocznie się druga część widowiska. Polscy i krzyżaccy rycerze przybędą z Rynku Staromiejskiego do fosy zamkowej gdzie zostanie stoczona bitwa. Bój w fosie rozpocznie się od krótkiego starcia polskich i krzyżackich rycerzy oraz od zniszczenia kilku średniowiecznych chat imitujących zabudowania Nowego Miasta Torunia.
Krzyżacy pod dowództwem komtura bałgijskiego faktycznie zajęli jesienią 1410 roku tę część dawnego Torunia. Chwilę później nastąpi atak wojsk konnych. W miarę upływu czasu potyczki przeistoczą się w generalną bitwę z udziałem formacji pieszych i konnych. Odwrót oddziałów polskich z fosy na zamek zakończy część drugą imprezy.

Ostatnim aktem inscenizacji stanie się oblężenie zamku głównego. Po wsparciu dużej liczny średniowiecznych dział oraz różnego rodzaju sprzętu oblężniczego do szturmu na mury ruszą bracia zakonni...

W przygotowanej dużym nakładem środków inscenizacji udział weźmie około 150 rycerzy. Ponadto wykorzystane zostaną efekty pirotechniczne. Tak jak w przeszłości i w tym roku impreza będzie miała charakter międzynarodowy i stanowić będzie innowacyjną formę przekazywania wiedzy historycznej. Widowisko będzie miało na celu nie tylko przybliżenie widzowi przeszłości miasta, ale również pobudzenie świadomości historycznej odbiorcy, który ujrzy dzieje ojczyste "na żywo".

Bitwa o zamek toruński jest już piątą edycją inscenizacji nazywanych zamkowymi. Pomysł inscenizacji powstał w 2009 roku. Pierwotnie głównym zamiarem imprez było przekazanie widzowi kultury czasów średniowiecza, jednakże w miarę upływu czasu przekształciły się one w przygotowane z wielkim rozmachem widowisko historyczne pokazujące pokazujące przełomowe dla historii Torunia, Polski czy Europy wydażenia. Widowiska przede wszystkim przedstawiają dzieje stosunków polsko - krzyżackich czy epizody z historii Zakonu w sposób przystępny, zrozumiały, niekiedy zabawny, jednakże zawsze z dbałością o najdrobniejsze szczegóły odzwierciedlające realia epoki średniowiecznej. Inscenizacje oparte są na źródłach historycznych i nie skupiają się jedynie na utrwaleniu zaistniałego w przeszłości faktu, ale podają historyczne przyczyny i skutki danego wydarzenia. Innymi słowy inscenizacje zamkowe to przedstawienia teatralne pokazujące średniowieczną rzeczywistość bez przebarwień czy stereotypów historycznych opowiedziane w sposób ciekawy dla uczestnika.

Pomysłodawcą, autorem scenariusza a zarazem koordynatorem projektu jest Piotr Pietrucki.

Inscenizacja współfinansowana przez Urząd Miasta Torunia. Wstęp wolny

Efekty pirotechniczne podczas imprezy zapewnia toruńska firma pirotechniczna THUNDER. Więcej informacji www.pirotechnikatorun.pl

THUNDER
MANEKIN

Accessibility

JoomSpirit