Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe nr 1 z dnia 14 marca 2016r.,

dotyczące wyboru podmiotu wykonującego program konserwatorski wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim.

1. Zamawiający: Centrum Kultury Zamek Krzyżacki

2. Przedmiot zamówienia:
- program konserwatorski do „Prac konserwatorskich wnętrza ganku i wieży gdaniska”
z kosztorysem ofertowym i inwestorskim, przedmiarami i obmiarami robót. Zamawiający
zastrzega, że po ewentualnym wykonaniu ekspertyzy technicznej może wystąpić konieczność
zaktualizowania programu w taki sposób, aby uwzględniał on stanowisko, zalecenia i wytyczne
wynikające z ekspertyzy, w ramach wynagrodzenia zaoferowanego w odpowiedzi na niniejsze
zapytanie cenowe.

3. Opis przedmiotu zamówienia do programu konserwatorskiego:
- konserwacja wewnętrznych murów ganku i wieży gdaniska;
- konserwacja drewnianego stropu wieży gdaniska;
- ewentualna wymiana części instalacji elektrycznej;
- konserwacja ogrodzenia ceglanego i metalowego między bramą kamienną a generałówką
przy ul. Przedzamcze
oraz kosztorysy ofertowy i inwestorski z obmiarami.

4. Obowiązki wykonawców:
- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami i normami
i dostarczenie go zamawiającemu.
- okres gwarancji:……….

5. Termin wykonania: 30.03.2016r.

6. Kryteria oceny:
- cena 100%

7. Termin składania ofert: 17.03.2016r.

8. Miejsce składania ofert:
- siedziba Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, ul. Przedzamcze 3, w Toruniu.
Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Do oferty należy dołączyć: formularz oferty.

9. Termin związania ofertą: 30 dni

10. Sposób składania ofert: pisemnie (lub pocztą elektroniczną)

11. Załącznik do zapytania: formularz ofertowy Załącznik nr 3

12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Julita Bojarska tel. 56/ 653 97 22; oraz
pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem

Andrzej Nowicki
Dyrektor
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki

 

FORMULARZ DO POBRANIA

JoomSpirit