13 czerwca 2010 r. ZAMACH NA WIELKIEGO MISTRZA WERNERA VON ORSELN

ZAMACH NA WIELKIEGO MISTRZA WERNERA VON ORSELN

13 czerwca 2010 r.

godz. 16.00 

Zamach na wielkiego mistrza Wernera von Orseln to inscenizacja oparta o wydarzenia z roku 1330.  Kiedy to Jan von Endorf, nikomu nieznany rycerz krzyżacki, dopuścił się, w Malborku, zamachu na najwyższą i najważniejszą osobę państwa zakonnego. Widowisko ma na celu odtworzenie ostatnich chwil życia wielkiego mistrza Wernera von Orseln. Inscenizację tę będzie charakteryzować wielowątkowość akcji. Zaprezentowane  zostaną wydarzenia poprzedzające morderstwo, intrygi frakcji zakonnych, przyczyny zamachu (między innymi związane ze skarbem templariuszy). Ponadto przedstawiona zostanie sylwetka ofiary oraz zabójcy, jak również przebieg zamachu. W końcu widzowie będą świadkami zgonu wielkiego mistrza w infirmerii czyli w szpitalu zakonnym, a także sądu nad Endorfem. 

Scenariusz powstał na podstawie źródeł historycznych. W inscenizacji nie zabraknie oprócz intrygującej fabuły również walk rycerskich. Wstęp wolny

Udział biorą: Teatr Wiczy, Rota Zbrojna Grodu Lubicz, Bractwo Rycerzy Chorągwi Toruńskiej.

Autor scenariusza: Piotr Pietrucki 

Kim był Werner von Orseln? Wiadomo, iż pochodził z Frankfurtu nad Menem. W 1312 roku pojawił się w źródłach historycznych jako komtur Ragenty. Już w 1314 r. stanął na czele zamku malborskiego jako komtur Malborka. Uważany był przez ówczesnych za sympatyka Karola z Trewiru, panującego w tym czasie, wielkiego mistrza.

W lipcu 1324 r. został wybrany wielkim mistrzem zakonu. W źródłach historycznych mamy dwa, sprzeczne ze sobą, obrazy tej postaci. Z jednej strony uważany był za dobrego stratega i polityka, bardzo religijnego, pragnącego przywrócenia dawnej dyscypliny zakonnej. Natomiast z drugiej strony pojawia się on jako osoba mało charyzmatyczna i nie mająca pojęcia o zarządzaniu państwem krzyżackim.

Od wydarzeń z 1330 r. narosło wiele legend, niesprawdzonych domysłów i fałszywych opinii co do przyczyn zamachu.  Jedna z nich głosi, że von Orseln został zamordowany dlatego, iż chciał oddać skarb, który w Malborku ponoć zostawili w opiece wielkiemu mistrzowi, Templariusze.

Zabójca wielkiego mistrza Jan von Endorf. To postać pochodząca z Saksonii bądź z Bawarii lub Marchii Brandenburskiej. W źródłach pojawia się również pod imionami Eindorf, Endorph, Gindorf, Dyngdorff, Biendorf, Grondorp, Grondorff, Stille. Śluby zakonne złożył ok 1311-1324 r. za rządów Karola z Trewiru. Przebywał w Kłajpedzie, Skirstymonie i prawdopodobnie w Malborku. Powszechnie uważa się, iż Endorf był szalony i to choroba psychiczna spowodowała jego czyn. Jednakże obłąkanie Endorfa jest wątpliwe w świetle najnowszych badań. W średniowieczu często posługiwano się chorobą psychiczną zabójcy, aby zatrzeć prawdziwe motywy zbrodni. Endorf został skazany wyrokiem papieża na dożywotnie przebywanie w lochach o chlebie i wodzie. 

18 listopada 1330 r. Tego dnia nastąpił udany zamach na Wernera von Orseln. Według relacji biskupów pruskich: Rudolfa z Pomezanii, Henryka z Warmii i Jana z Sambii, którzy mieli dostęp do zeznań sprawcy i świadków, Endorf uciekł z zamku w Kłajpedzie po kłótni z komturem. W drodze próbował zawrócić go wysłany brat zakonny - bezskutecznie. 18 listopada 1330 roku Endorf przybył do Malborka prosząc o rozmowę na osobności z wielkim mistrzem. Ten przychylił się do jego prośby i przyjął go. Endorf poskarżył się Orselnowi na złe traktowanie go przez komtura Kłajpedy i poprosił wielkiego mistrza o wstawiennictwo w jego sprawie. Orseln nakazał Endorfowi powrót do Kłajpedy odmawiając pomocy. Po tej rozmowie wielki mistrz udał się do kaplicy. Po modlitwach von Orseln wychodząc z kaplicy został zaatakowany przez czekającego na niego Endorfa. Ugodzony nożem Werner von Orseln zmarł niedługo po otrzymaniu ran, pochowano go w Kwidzyniu. Endorfa złapano podczas ucieczki.

Bractwa, rycerze, kramarze, zespoły zajmujące się muzyką średniowieczną chcące wziąć udział w inscenizacjach proszeni są o kontakt pod numerem 056 621-03-35 lub pod numerem 0604 638 770. 

JoomSpirit