Inscenizacje Zamkowe – edycja VIII „Bitwa o zamek toruński w 1410r.” - 7.08.2016r.

INSCENIZACJE ZAMKOWE
VIII EDYCJA
"BITWA O ZAMEK TORUŃSKI W 1410 ROKU"

7 sierpnia 2016 r.
Godz. 17.00
Rynek Staromiejski, Fosa i ruiny zamku krzyżackiego

7 sierpnia 2016 roku zorganizowane zostanie przez Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, widowisko historyczne, pt. "Bitwa o zamek toruński w 1410 roku". Impreza dotyczyć będzie wydarzeń jakie rozegrały się w Toruniu latem i jesienią 1410 roku, po bitwie pod Grunwaldem. Inscenizacja przedstawi w historycznym obrazie dzieje Torunia w okresie tzw. wielkiej wojny (1409­-1411), odsłoni znane i mniej znane fakty dotyczące stosunków polsko-­krzyżackich z tamtych lat.
Pierwszą odsłoną a zarazem wstępem do głównych wydarzeń będzie przemarsz wojsk polskich i krzyżackich przez ulicę Szeroką i Rynek Staromiejski oraz symboliczne poddanie się Torunian pod opiekę króla Władysława Jagiełłę. Drugą częścią widowiska będzie przedstawienie teatralne, a także bitwa w fosie wraz z oblężeniem zamku głównego.


W przygotowywanej inscenizacji udział weźmie około 150 rycerzy. Ponadto wykorzystane zostaną efekty pirotechniczne. Tak jak w przeszłości tak i w tym roku impreza będzie miała charakter międzynarodowy i stanowić będzie innowacyjną formę przekazywania wiedzy historycznej. Widowisko będzie miało na celu nie tylko przybliżenie widzowi przeszłości miasta, ale również pobudzenie świadomości historycznej odbiorcy, który ujrzy dzieje ojczyste "na żywo". Bitwa o zamek toruński jest już ósmą edycją inscenizacji nazwanych zamkowymi, a pomysłodawcą imprezy i autorem tekstów jest Piotr Pietrucki.


Inscenizacja przedstawi dzieje stosunków polsko ­ krzyżackich czy epizody z historii Zakonu w sposób przystępny, zrozumiały, niekiedy zabawny, jednakże zawsze z dbałością o najdrobniejsze szczegóły odzwierciedlające realia epoki średniowiecznej. Widowisko oparte zostanie na źródłach historycznych i nie skupi się jedynie na utrwaleniu zaistniałego w przeszłości faktu, ale poda historyczne przyczyny i skutki danego wydarzenia. Innymi słowy będzie to przedstawienie teatralne pokazujące średniowieczną rzeczywistość bez przebarwień czy stereotypów historycznych opowiedziane w sposób ciekawy dla uczestnika. Wstęp wolny.

PLAN INSCENIZACJI „BITWY O ZAMEK TORUŃSKI W 1410 ROKU"
7 sierpnia 2016 r.

godz. 16.30 – Formowanie kolumn marszowych przed zamkiem krzyżackim.
godz. 16.45 – ­ Wymarsz z zamku krzyżackiego pod Ratusz.
godz. 17.00 – 17.15 Przybycie rycerstwa pod Rynek Staromiejski. Symboliczna
scena poddania się w opiekę króla Władysława Jagiełły.
około 17.15 – ­ Wymarsz z Rynku Staromiejskiego do fosy zamku krzyżackiego.
godz. 17.30 – Przedstawienie historyczne oraz rozpoczęcie bitwy w fosie zamkowej i pod zamkiem głównym.

Ogólny zarys bitwy w fosie:
1. Starcie wojsk konnych.
2. Manewry wojsk pieszych i konnych.
3. Starcie harcowników.
4. Formacja Łucznicza.
5. Pierwsze potyczki Formacji pieszych.
6. Generalna bitwa.
7. Zamknięcie w okrążeniu polskich formacji.
8. Ucieczka wojsk polskich na zamek.
9. Zniszczenie wioski przy pomocy artylerii i środków pirotechnicznych. (symboliczne podpalenie Nowego Miasta)

Ogólny zarys bitwy pod zamkiem głównym:
1. Oddziały polskie, które uciekły z fosy chowają się za bramami zamku.
2. Oddziały krzyżackie przegrupowują się i czekają na sygnał do ataku.
3. Oddział artylerii krzyżackiej rozpoczynją ostrzał zamku Ostrzał trwać będzie około 20 min.
4. Wespół z ostrzałem artyleryjskim uruchomione zostaną pod murami i wewnątrz zamku efekty pirotechniczne.
5. Po salwach wejdą do bitwy łucznicy krzyżaccy.
6. Zaraz za łucznikami pójdą do ataku formacje krzyżackie w dwóch grupach. Przy pomocy sprzętu oblężniczego, drabin będą próbowali zdobyć mury.
7. Z bramy zamku wyjdą polskie oddziały do generalnej bitwy.
8. Bitwa skończy się przegraną braci zakonnych.
9. Przedstawienie odtwórców, bractw, osób biorących udział w Inscenizacji.

JoomSpirit