Podsumowanie VI Regionalnego Konkursu Historycznego Szkół Specjalnych

VI Regionalny Konkurs Historyczny Szkół Specjalnych „W czasach Króla Kazimierza Wielkiego – Bawimy się w  rycerzy”

Jest on kontynuacją działań dotyczących popularyzacji wśród młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie treści historycznych w cyklicznych zmaganiach konkursowych – 6 edycja konkursu.
Konkurs przebiegał w 2 etapach:
- I Etap: Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego i zapoznanie uczestników z jego historią.
- II Etap: Konkurs sprawnościowy dla uczniów gimnazjów z regionu.
W konkursie rywalizowało ze sobą dziewięć 3 osobowych drużyn z następujących szkół: ZSS
w Chełmży, SOSW w Chełmnie, SOSW z Radziejowa, ZSS w Żninie, MOW z Kruszwicy, ZS
z Inowrocławia, SOSW z Tucholi, ZS nr 6 z Torunia oraz SOSW w Toruniu.
W wyniku zmagań uczniów w konkurencjach m.in.: rzut podkową, strzelanie z łuku, wyścigi w workach, bieg zamkowy, tworzenie herbu, rzut toporem, prezentacja miecza - I miejsce zajęła drużyna z SOSW w Tucholi, II miejsce - drużyna z ZS nr 6 z Torunia, a III miejsce zdobyła drużyna z ZSS ze Żnina.
Konkurs odbywał się w średniowiecznej scenerii Zamku Krzyżackiego dzięki współorganizatorowi przedsięwzięcia – CK Zamek Krzyżacki.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali piękne nagrody i dyplomy ufundowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

JoomSpirit