„Toruń – Hanza nad Wisłą” – spotkanie z historią

dni otwarte fundusze eur

W ramach projektu „Toruń – Hanza nad Wisłą”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, zagospodarowano i poddano renowacji najważniejsze obiekty historycznych i turystycznych zabytkowego centrów Miasta Torunia tj. Ratusz Staromiejski, Dom Eskenów (dziś Muzeum Historii Torunia) oraz ruiny zamku krzyżackiego. Obiekty te w przeszłości, kiedy rozwój miasta był ściśle związany z kontaktami kupieckimi jakie Toruń posiadał dzięki przynależności do Związku Wielkiej Hanzy, pełniły bardzo ważną funkcję.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniach 12 – 15 maja br., planuje się organizację licznych wydarzeń promujących zarówno rezultaty realizacji projektu jak również takie, które zachęcą odwiedzających do zapoznania się z historią miasta. Aby obok takich produktów turystycznych jak Piernik i Kopernik pokazać rolę Miasta Torunia jako jednego z ważniejszych ośrodków handlowych w średniowiecznej Europie.

1. Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w dniu 12 maja 2016 r., oferuje:
- bezpłatne wejście na podzamcze górne (parcham) zamku krzyżackiego z możliwością piknikowania z własnym kocem na terenie zielonym tzw.  „Słoneczny piknik”,
- wejście za połowę ceny na teren dziedzińca zamkowego i zwiedzanie ekspozycji w lochach oraz Gdanisku w godz. 10.00 – 18.00.
- wejście za połowę ceny na wieczorny spektakl multimedialny dla dzieci i dorosłych pt. „Komturia” – trwający 30 minut, opowiadający o historii zakonu krzyżackiego, budowy zamku oraz  lokowania Torunia. W godz. 20.30 – 21.00.
2. Muzeum Okręgowe w Toruniu w dniu 14 maja 2016 roku oferuje: w ramach II Nocy w Muzeum bezpłatne zwiedzania Ratusza Staromiejskiego i Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów w godzinach od 18:00 do 24:00. Podczas zwiedzania publiczność będzie uczestniczyła w zorganizowanych prelekcjach, spotkaniach i działaniach edukacyjnych.
3. W dniu 15 maja 2016 r., na ulicy Przedzamcze odbywać się będzie Wolny Jarmark Toruński, a w ramach obchodów Europejskiego Dnia Hanzy w dniu 15 maja br., na terenie zamku krzyżackiego zorganizowany zostanie Jarmark Średniowieczny z licznymi atrakcje również dla najmłodszych odwiedzających. Wydarzenia będą miały charakter całodzienny.

JoomSpirit