VII Inscenizacje Zamkowe - 2 sierpnia 2015r.

"INSCENIZACJA BITWY O ZAMEK TORUŃSKI W 1410 ROKU" - VII EDYCJA


2 sierpnia 2015 r.
godz. 17.00 Rynek Staromiejski
około godz. 17.30 fosa i ruiny zamku toruńskiego


2 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00 na Rynku Staromiejskim, rozpocznie się, zorganizowane przez Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, widowisko historyczne, pt. "Bitwa o zamek toruński w 1410 roku". Impreza dotyczyć będzie wydarzeń jakie rozegrały się w Toruniu latem i jesienią 1410 roku, po bitwie pod Grunwaldem. Inscenizacja przedstawi w historycznym obrazie dzieje Torunia w okresie tzw wielkiej wojny (1409­-1411), odsłoni znane i mniej znane fakty dotyczące stosunków polsko-­krzyżackich z tamtych lat.
Wstępem do głównych wydarzeń spektaklu będzie przemarsz wojsk polskich i krzyżackich przez ulicę Szeroką i Rynek Staromiejski. Dokładnie o godzinie 17.00 wkroczą na Rynek średniowieczne oddziały konne i piesze. W tym momencie widzowie przeniosą się w czasy średniowieczne i staną się świadkami niezwykłych wypadków, które doprowadziły do przejścia krzyżackiego Torunia na stronę Jagiełły.
Około godz. 17.30 rozpocznie się druga część widowiska. Polscy i krzyżaccy rycerze wyruszą z Rynku Staromiejskiego i spotkają się w fosie zamkowej, gdzie stoczą bitwę. Bój w fosie rozpocznie się od krótkiego starcia rycerstwa. Po pierwszych potyczkach nastąpi szarża wojsk konnych. W miarę upływu czasu starcia formacji pieszych i konnych przeistoczą się w generalną bitwę. Odwrót oddziałów polskich z fosy na zamek zakończy część drugą imprezy. Podczas ucieczki wojsk koronnych zostaną zniszczone w fosie średniowieczne chaty imitujące zabudowania Nowego Miasta Torunia. Krzyżacy pod dowództwem komtura bałgijskiego faktycznie zajęli jesienią 1410 roku tę część dawnego Torunia. Ostatnim aktem inscenizacji stanie się oblężenie zamku głównego. Przy wsparciu dużej liczby średniowiecznych dział oraz różnego rodzaju sprzętu oblężniczego do szturmu na mury ruszą bracia zakonni...
W przygotowanej, dużym nakładem środków, inscenizacji udział weźmie około 150 rycerzy. Ponadto wykorzystane zostaną efekty pirotechniczne.
Bitwa o zamek toruński jest już siódmą edycją inscenizacji nazwanych zamkowymi. Pomysł inscenizacji powstał w roku 2009. Pierwotnie były to przedstawienia historyczne, których głównym zamiarem stało się przekazanie widzowi kultury czasów średniowiecza, jednakże w miarę upływu czasu przekształciły się one w, przygotowywane z wielkim rozmachem, widowiska historyczne pokazujące przełomowe dla historii Torunia, Polski czy Europy wydarzenia. Widowiska przede wszystkim przedstawiają dzieje stosunków polsko ­ krzyżackich czy epizody z historii Zakonu w sposób przystępny, zrozumiały, niekiedy zabawny, jednakże zawsze z dbałością o najdrobniejsze szczegóły odzwierciedlające realia epoki średniowiecznej. Inscenizacje oparte są na źródłach historycznych i nie skupiają się jedynie na utrwaleniu zaistniałego w przeszłości faktu, ale podają historyczne przyczyny i skutki danego wydarzenia. Innymi słowy inscenizacje zamkowe to przedstawienia teatralne pokazujące średniowieczną rzeczywistość bez przebarwień czy stereotypów historycznych opowiedziane w sposób ciekawy dla uczestnika.

Pomysłodawcą, autorem scenariusza a zarazem koordynatorem projektu jest Piotr Pietrucki.
Inscenizacja współfinansowana przez Urząd Miasta Torunia.
Partnerem jest firma "THUNDER" Robert Murawski, która przygotowała efekty
pirotechniczne. Wstęp wolny.

PLAN INSCENIZACJI

16.45 ­ Wymarsz wojsk polskich i krzyżackich spod ruin zamku krzyżackiego na Rynek Staromiejski
17.00 ­ Krótki spektakl z udziałem aktorów i grup rekonstrukcji historycznej na Rynku Staromiejskim
17.30 ­ Przemarsz ulicami Starego Miasta do fosy zamku

Po dotarciu do fosy zamkowej Rozpoczęcie się druga część widowiska czyli bitwa o zamek toruński.

dofinansowanoumtthunder logo z dopiskiem net

Zdjęcia z poprzednich edycji:

JoomSpirit