Zapytanie ofertowe - 3.08.2018r.

„Prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego”, w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II’.

Zamówienie: wykonanie tyfloprzewodnika (dotykownika)

loga projekty ue

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Dokumenty do pobrania:

1 - Zapytanie ofertowe
2 - Formularz oferty
3 - Oświadczenie
4 - Klauzula

Wynik postępowania - 5.09.2018

JoomSpirit