Zapytanie ofertowe z 18.09.2017r.

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki zaprasza do składania ofert:

Projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II’.

FE Infrastruktura i SrodowiskoUE EFRR

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Treść zapytania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Ogłoszenie wyników - 25.09.2017r.:

Informacja

Wynik zapytania ofertowego

JoomSpirit